فروشنده نوبشوفروشنده نوبشو

Nobesho نوبشو
polar 2700-1600w vacuum cleaner
۴.۱

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Beness 8PRO-W vacuum cleaner
۳.۲

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

General Fit Parastoo 5300 Vacuum Cleaner
۴.۱

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳.۶

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner
۳.۹

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

General Fit Nasim 4300 Vacuum Cleaner
۳.۳

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

Bosch BGL8PRO4 Vacuum Cleaner
۴.۱

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Pakshoma PVC 25501 Vaccum Cleaner
۴.۱

۳,۳۲۶,۰۰۰ تومان

۴.۱

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴.۱

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

Pars Khazar VC-2000W Vacuum Cleaner
۴.۳

۲,۴۳۲,۶۰۰ تومان

۴.۱

۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان

۴

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۴

۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان

FAKIR DARKY OKO VACUUM CLEANER
۴.۳

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner
۴.۳

۲,۹۶۱,۰۰۰ تومان

Pars Khazar VC-2200W Vacuum Cleaner
۴.۲

۲,۷۳۶,۹۰۰ تومان

۴.۱

۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان

    اولین صفحه۱۲۳۴۵آخرین صفحه
فیلتر ها
برند
فیلتر بهداشتی
قابلیت فشرده‌سازی زباله
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سری جمع‌آوری مو
پاکت جارو برقی
محدوده توان مصرفی
نوع فیلتر خروجی
نوع