فروشنده نوبشوفروشنده نوبشو

Nobesho نوبشو
Pars Khazar SI-DS-501 Steam Iron
۴.۳

۷۹۸,۰۰۰ تومان

۴

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

۳.۶

۴۷۵,۰۰۰ تومان

۳.۷

۴۹۵,۰۰۰ تومان

۴.۲

۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان

۳.۶

۹۷۳,۰۰۰ تومان

۴

۵۳۵,۰۰۰ تومان

Brilliant BSP - 9100 Steam Press
۴.۷

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴.۷

۵,۱۳۵,۰۰۰ تومان

۳.۹

۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان

۴.۶

۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان

Bitron BSI-605 Steam Press Iron
۴.۵

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

۴.۷

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۴.۲

۵,۸۳۵,۰۰۰ تومان

    اولین صفحه۱۲۳۴۵آخرین صفحه
فیلتر ها
برند
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
جنس کفه
مخزن رسوب
نوع