فروشنده نوبشوفروشنده نوبشو

Nobesho نوبشو

فرصت های شغلی در نوبشو

اگر به دنبال یک فرصت شغلی مناسب در فضایی فعال و پویا هستید ، نوبشو بهترین انتخاب برای شماست . چنانچه انسان باهوش و سخت کوشی هستید و به دنبال پیشرفت و ارتقای مهارت های خود می گردید نوبشو همواره حامی جوانان با استعداد بوده و می توانید مطابق با مهارت و توانایی خود جهت همکاری با ما اقدام نمائید .

فروش و بازاریابی
انتخاب کنید
برنامه نویس
انتخاب کنید
مالی و حسابدار
انتخاب کنید
دیجیتال مارکتینگ
انتخاب کنید